Realizator ZPO jest programem umożliwiającym rozliczanie się realizatorom ortopedycznym, którzy mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Dla nowych użytkowników licencja potrzebna do aktywowania pełnej funkcjonalności programu udzielana jest bezpłatnie na okres trzech miesięcy.

Do głównych zalet programu Realizator ZPO należą:

  • Prosta i intuicyjna obsługa
  • Możliwość zbiorczej weryfikacji danych zarejestrowanych zleceń
  • Dostępność generowania faktur / not elektronicznych (e-Faktura)
  • Możliwość generowania wydruków faktur / not księgowych na podstawie własnych szablonów
  • Brak potrzeby instalowania zewnętrznego serwera bazy danych dla instalacji jednostanowiskowej
  • Możliwość rozliczania wielu świadczeniodawców
  • Możliwość rejestracji danych w różnych lokalizacjach oraz wymiany danych pomiędzy filiami a centralą świadczeniodawcy
  • Dostępność funkcji umożliwiającej sprawdzenie potrzeby generowania sprawozdań dla poszczególnych OW NFZ